Ilmainen toimitus yli 35 € tilauksille.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Saintex Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Saintex Oy, Sirrikuja 4, 00940 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Piia Määttä, toimisto@saintex.fi, p. 09 342 4530

3. Rekisterin nimi

Saintex Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Henkilötietoja käytetään:

- verkkokaupan tilausten käsittelyyn

- asiakassuhteen ylläpitämiseksi

- asiakkaan tunnistamiseen ja yksilöintiin verkkopalvelussa

- maksutapahtumien käsittelemiseksi

- palveluista tiedottamiseen ja viestimiseen

- markkinoinnin kohdentamiseksi

- suoramarkkinointiin asiakkaan erillisellä suostumuksella

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot:

- henkilön etu- ja sukunimi

- osoitetiedot

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

- IP-osoite

Käyttäjätilin tiedot:

- verkkopalvelun käyttäjätunnus sekä kryptattu salasana

- kirjautumistiedot ja historia

- käyttäjätilin historia

  Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

  - verkkokaupan tilaushistoria

  - tiedot markkinoinnin luvista/kielloista

  - uutiskirjeen tilaukset, tilastot ja lähetyshistoria

  - lahjaostoksia ja palkintoja koskevat tiedot: vastaanottajan nimi, postiosoite, toimitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

   Tietoja säilytetään toistaiseksi ja ne poistetaan asiakkaan erillisestä, kirjallisesta pyynnöstä.

   Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

   6. Säännönmukaiset tietolähteet

   Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

   Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

   7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

   Asiakkaan tietoja ei luovuteta Saintex Oy:n tai Saintex Oy:n valtuuttamien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Valtuutettuja kolmansia tahoja ovat: palvelun ylläpitäjät ja kehittäjät, palvelujen analysointityöhön osallistuvat, tilauksia toimittavat ja maksupalveluja tarjoavat yritykset. Nämä valtuutetut kolmannet osapuolet saavat käyttää henkilötietojasi ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Lain edellyttämissä tapauksissa kuten väärinkäytösten selvittämisessä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

   8. Rekisterin suojauksen periaatteet

   Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

   9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

   Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

   10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

   Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

   Evästekäytäntö

   Käytämme verkkosivuillamme (www.lifesaver.fi) evästeitä (cookies), Facebook-pikseleitä ja muita vastaavia tekniikoita palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivustollamme. Käytämme evästeitä verkkopalvelumme toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi, kuten kirjautumisen ja ostoskoriominaisuuden toteuttamiseksi. Evästeet helpottavat, parantavat ja nopeuttavat verkkosivujemme selausta ja käyttäjäkokemusta.

   Evästeiden avulla keräämme tietoja käyttämistäsi päätelaitteista ja käyttäytymisestäsi palvelussamme, kuten tietoja siitä, miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut. Käytämme näitä tietoja esimerkiksi verkkopalvelumme käyttömukavuuden kehittämiseen, kävijädatan analysoimiseen, asiakastutkimukseen, sisältöjen personointiin sekä viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen ja mainonnanhallintaan. Saatamme sinua mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden määrittämiseksi kerätä tietoja avaamistasi sivuista tai ostamistasi tuotteista, jotta voimme markkinoida asiaankuuluvia palveluja sinulle. Facebook-pikselien avulla voimme kohdentaa sinulle kiinnostavaa markkinointia myös Facebookissa.

   Sinulla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palvelujemme niiden osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne kokonaan.

   Ostoskoriin käytetyt lahjakortit